Modelo: Ivi Fochs i Maria Requena
Il.luminació: Carles Calero

Cordes: Erethilclaw